Élő Rózsafüzér Zarándoklat Érd Körül

"S én veletek vagyok mindennap, a világ végéig"

Mk 28, 20

Várunk Téged is!

Hogy mikor?

2020. október 3-án, szombaton.

Hogy hová?

Az Érdi Élő Rózsafüzér Zarándoklatra!

A Boldogságos Szűz rózsafüzére, mely a második évezredben a Szentlélek indítására fokozatosan alakult ki, olyan imádság, melyet sok szent szeretett, és a Tanítóhivatal buzdít imádkozására. A maga egyszerűségében és mélységében most, az épp megkezdődött harmadik évezredben is nagyon jelentős imaforma, s az a rendeltetése, hogy az életszentség gyümölcseit teremje. Nagyon jól beleillik annak a kereszténységnek a lelki útjába, mely 2000 év múltán sem veszített semmit a kezdeti frissességből, s érzi Isten Szentlelkének "evezz a mélyre" késztetését, hogy újra elmondja, sőt elkiáltsa a világnak, hogy Krisztus az Úr és Üdvözítő, "az út, az igazság és az élet" (Jn 14,6), "az emberi történelem célja, az a végpont, melyre a történelem és a civilizáció vágyai irányulnak".

II. János Pál pápa
A rózsafüzér ugyanis - jóllehet jellegzetesen máriás imádság - lényegét tekintve krisztologikus. Alkotóelemeinek egyszerűségében sűrítve tartalmazza az egész evangéliumi üzenet mélységét, melynek mintegy rövid összefoglalása. Benne visszhangzik Mária imádsága, az ő örök Magnifikátja, a megváltó megtestesülés művéért, mely az ő szűz méhében kezdődött el. A rózsafüzérrel a keresztény nép beiratkozik Mária iskolájába, hogy bevezessék Krisztus arca szépségének szemlélésébe és az ő szeretete mélységének megtapasztalásába. A rózsafüzér által a hívő kegyelmek bőségét nyeri el, mintegy magának a Megváltó Anyjának kezéből.

részlet II. János Pál pápa ROSARIUM VIRGINIS MARIAE apostoli leveléből

Program

Érd körüli gyalogos zarándoklat 2020. október 3-án Érd városáért, a környező településekért, az itt élő családokért, a koronavírus járvány legyőzéséért, a betegek gyógyulásáért és a vírus áldozatainak lelki üdvéért, Isten kegyelméért imádkozunk s a Szűzanya oltalmát kérjük.
A koronavírus-járványra tekintettel az idei zarándoklat rendhagyó módon kerül megszervezésre:

  • Minden zarándok egyénileg oldja meg a kiindulási és csatlakozási pontokhoz való utazást.
  • A zarándoklat kis csoportokban (4-5 fő), vagy családonként történik a biztonságos távolság megtartásával.
  • A csoportok indítása -létszámtól függően- kb. 5 perces időközönként lesz.
  • A plébániák, templomok nyitva lesznek, ahol a zárt térben a maszk használata kötelező. Ezeken a pontokon mosdó használata biztosított (kivétel: Regina Mundi).
  • Az állomásokon minden csoport kb. 10 percet tartózkodik és önállóan indul tovább.
  • Az étkezést és a folyadékpótlást mindenki egyénileg oldja meg.
  • Óvárosban a záró Szentmise és az agapé elmarad.
Csatlakozási lehetőségek:
A plébániák nyitvatartása
1. ág 2. ág
Indulás: Parkváros, Szent István király pl. 8.00 - 9.00
Teréz Anya Nővérei 8.05 - 9.15 Regina Mundi 9.25 - 10.35 (nem fogad zarándokokat)
Fundoklia völgy 8.40 - 9.50 Görög Katolikus par. 9.50 - 11.00
Tusculanum, Szent Szűz pl. 10.10 - 11.20 Postástelep, Kármelhegyi Bold. Pl. 10.05 - 11.15
Újtelep, Rózsafüzér Kir. pl. 10.50 - 12.00 Érdliget, Nagyboldogasszony pl. 10.55 - 12.05
Újváros, Jézus Szíve pl. 11.40 - 12.50
Érkezés: Óváros, Szent Mihály pl. 12.25 – 13.35
Aki teheti, vegyen részt a teljes, egész napos eseményen. Természetesen csatlakozni lehet rövidebb szakaszokra is, illetve aki nem tud gyalogolni, a templomokban bekapcsolódhat a zarándoklat alatti közös imádkozásba, mintegy imahátteret biztosítva a zarándokoknak.
Bármilyen szükség esetén kérjük a kísérőautót hívni az alábbi telefonszámon, ahol Ildikó szeretettel várja a segítségkérést: 06 30 421 26 35.
Térkép megtekintése

Ha kérdése van a programmal kapcsolatban, írjon nekünk!

Részletek

Az utazásról

Az utazás egyénileg történik!

A zarándoklat útvonala

A zarándoklat útvonala Érd térképén

Az időjárásról

A várható időjárásról információkat az alábbi linken talál: Időkép előrejelzés

Helyszínek

Parkvárosi templom Teréz anya nővérei Érd-Tusculanum - Szent Szűz, az Egyház anyja plébánia Érd-Újtelep - Rózsafüzér királynéja plébánia

Parkváros

Teréz anya nővérei

Tusculanum

Újtelep

Ciszterci Nővérek Regina Mundi Apátsága Görögkatolikus parókia Érd-Postástelep - Kármelhegyi Boldogasszony plébánia Érdliget - Nagyboldogasszony plébánia

Regina mundi

Görögkatolikus
parókia

Postástelep

Érdliget

Érd-Újváros - Jézus Szíve plébánia Érd-Óváros - Szent Mihály arkangyal plébánia

Újváros

Óváros

Az imáról

A rózsafüzér

A rózsafüzér (lat. rosarium) (más nevei: olvasó, szentolvasó, korona) segédeszköz ismételt imádságok számolására és tagolására. A hagyomány szerint mai nevét onnan kapta, hogy az első rózsafüzéreket Szent Domonkos összepréselt rózsaszirmokból (a Szűzanya számára rózsakoszorúnak) készítette. A mai rózsafüzér legismertebb formájában fából, gyöngyházból, fémből stb. készített "szemek" füzére, kezdetén kereszttel. Az ún. kis szemekre Üdvözlégy, a kis szemeket elválasztó nagy (öreg) szemekre Miatyánk, Dicsőség és az Ó Jézusom kezdetű fohász mondandó.
Rózsafűzér A mai rózsafüzér a Nyugat középkori jámborságában folyamatosan alakult ki a zsolozsma népszerű helyettesítéseként. Szerzetesek és remeték az első időktől kezdve használták ismétlődő imádságok, elsősorban a Miatyánk számolására. Palladiosz hellenopoliszi püspök (431 e.) 419-ben Remete Szent Pálról jegyezte föl, hogy a Miatyánk számlálására magokat vagy kavicsokat használt. Kezdetben a rózsafüzér különböző anyagú golyócskák (egyszerű növényi magvak, gazdagok számára gyöngyök, apró drágakövek stb.) tagolatlan füzére volt. A 12-13. században a Miatyánk helyére az Üdvözlégy első fele került, majd a két formát egyesítették. Henrich von Kalkar karthauzi szerzetes (1408) alakította a rózsafüzért úgy, hogy minden 10 Üdvözlégy elé Miatyánkot tett. A rózsafüzér elterjesztéséért különösen a ciszterciek és a domonkosok tettek sokat. 14. századi följegyzések szerint először domonkos apácák és karthauziak kapcsoltak a rózsafüzérhez titkokat és elmélkedéseket: a 10 Üdvözlégy előtt rövid mondattal fölidézték Jézus és Mária életének egy-egy eseményét. Alanus de Rupe (élt a 15. században) osztotta örvendetes, fájdalmas és dicsőséges részekre a rózsafüzért. Az Egyház egészében a rózsafüzér 1550 után terjedt el, főként a hozzá kapcsolt búcsúk tették nagyon népszerűvé.

A rózsafüzér-imádság

Bevezetés


Keresztvetés a rózsafüzér keresztjének megcsókolásával, majd Hiszekegy, Miatyánk, 3 Üdvözlégy (Jézus nevéhez fűzött kérésekkel: aki hitünket növelje; aki reményünket erősítse; aki szeretetünket tökéletesítse), majd Dicsőség.

Az imádság


5 tized (5x10 Üdvözlégy) egy-egy titokkal, a tizedek előtt egy Miatyánk, utánuk egy Dicsőség, majd a Fatimai Szűzanya kérésére:
"Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, és vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmasságodra. Amen."

A rózsafüzér fajtái


A rózsafüzérnek a titkok jellege szerint hagyományosan 3 fajtája van: örvendetes, fájdalmas és dicsőséges. E három együtt a teljes rózsafüzér, melyhez II. János Pál pápa a rózsafüzér évében (2002. X-2003. X.) a világosság rózsafüzérét kapcsolta.
Részletes rózsafüzér-leírások
Az élő rózsafüzér-zarándoklat eredete:
Az élő rózsafüzér zarándoklat ötlete a bécsi Andreas Schätzle atyától származik, aki először 2003-ban, az ottani városmisszióra készülve szervezte meg a Bécs körüli zarándoklatsorozatot.
Forrás

Fotók

2013
2013: 1. ág
2011 : 1. ág | 2. ág
2010 : 1. ág | 2. ág

Kapcsolat

Adományokat szívesen várunk a templomainkban vagy az Úton Alapítvány számlaszámára:
10403136-31308108-00000000 (KH) - A megjegyzésben kérjük megjelölni: Érd Élő Rózsafüzér Zarándoklat.

A zarándoklat egyes ágait vezetők elérhetőségei:

1. ág: Brunczvik Attila
attila.brunczvik@t-online.hu

2. ág: Molnár Károly Zsolt
molnar.karoly@kvk.uni-obuda.hu

Általános információk:
Robotka Zsolt
robotka1@t-online.hu

A honlappal kapcsolatos észrevételeket várjuk az alábbi e-mail címen:
Bedics Gábor
gabor@gyikbt.hu